Våra fördelar

Jämn kvalitet
Vi har byggt starka relationer med våra tillverkningspartner under mer än 90 års tid. Vi har haft ett nära samarbete med några av dem i över 50 års tid. Dessutom har vi också våra egna produktionsanläggningar. Detta är en garanti för jämn och hög kvalitet på dina agriprodukter.

Säsongsanpassad flexibilitet
Utöver den höga kvaliteten försäkrar vi ett jämnt utbud, även vid högsäsong. Vi känner till det hektiska tempot som krävs för din verksamhet och vi kan bemöta det på ett flexibelt sätt tack vare vårt europeiska förvaringsutrymme, som är större än 70 000 m².

Just in time-leverans
Tack vare våra 25 kartongresningsanläggningar och tryckerier i Europa kan du göra en beställning för just in time-leverans dygnet runt, under veckans alla dagar. Om de regionala lagren plötsligt skulle vara uttömda kan vi nyttja lagren hos våra 15 utländska dotterbolag.

Marknadskunskap
Mer än nittio års erfarenhet är något alldeles extra. Under den tiden har LC Packaging ofta spelat en ledande roll genom introduktionen av nya agriprodukter, alltid efter konsultationer med våra kunder. Genom vårt nätverk av dotterbolag, tillverkningsanläggningar och kunder delar och diskuterar vi marknadsinformation och nya idéer. På så sätt tror vi att vi kan erbjuda dig mer än enbart en produkt.

Utmärkt service
Din framgång är vår framgång. Det är därför vi alltid gör det lilla extra när det behövs. Alla våra medarbetare i Europa eller Afrika är redo att stödja dig i optimeringen av din verksamhet, där hög kvalitet och punktliga leveranser av förpackningarna spelar en viktig roll.

 

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging