Instruktioner för säker hantering

Användningen av storsäckar (big bags/bulksäckar/jumbosäckar) ökar. Det borde inte komma som en överraskning eftersom en storsäck kan användas på många olika sätt och bära upp till 1 000 gånger sin egen vikt, med en maxvikt på 2 500 kg per storsäck. Det är viktigt att du använder dina storsäckar på rätt sätt, så att transport, lastning och lossning kan göras på ett säkert sätt. Läs följande tips:

Förvaring av storsäckar
Storsäckarna förvaras bäst rena och övertäckta. Det håller storsäckarna i sitt optimala förhållande och skyddar dem mot solljus och extrema klimatförändringar.

Fyllning av storsäckar
Det bästa sättet att fylla en storsäck är placera den på marken eller på en lastpall och att låta en fyllningsmaskin hålla fast öglorna. Observera att i vissa fall måste säcken jordas innan du kan fylla på den.

Tömning av storsäckar
I de flesta fall töms en storsäck med hjälp av tyngdkraften. I vissa fall används sugning. Säckar med en särskild tömningsstos kan användas för att på olika sätt kontrollera tömningsprocessen. Om säcken inte har en tömningsstos skärs den ofta upp i botten. Du kan stoppa tömningen genom att sänka ner säcken på produkten som ska tömmas. Var vaktsam under denna process och se till att ingen befinner sig under storsäcken när den ska tömmas. LC Packaging erbjuder olika typer av tömningsalternativ för att underlätta din tillverkningsprocess.

Stabilitet av fyllda storsäckar
Det bästa sättet att fylla en storsäck är att göra det på ett sätt som garanterar att förhållandet mellan bredd och diameter inte överstiger 2:1. För att främja produktstabilitet används ofta en vibrationsmekanism under fyllning.

Att lyfta storsäckarna
När du lyfter storsäckar är det viktigt att du står direkt framför dem och att det är lätt att placera dina truckgafflar i storsäckens öglor eller tunnelöglor. När du lyfter dem, se till att alla öglor är vertikala och att de inte är vridna. Se också till att truckgaffeln inte har några skarpa sidor som kan skada storsäckarna eller skära sönder öglan.

Att köra en gaffeltruck med storsäckar
Försäkra dig om att du alltid fyller storsäckarna nära marken när du kör en gaffeltruck. Om du håller de fyllda storsäckarna för högt upp över marken kommer truckgafflarna att bli ostabila och du kommer att öka risken för olyckor.

Hantering med kranar
Se till att kranens krokar inte innehåller skarpa delar som kan skada säckarna eller lyftanordningen. Använd skyddande material där det är möjligt. Vi rekommenderar att du använder särskilda säkerhetskrokar så att  säcken aldrig oväntat kan lossna från krokarna. När säckarna lyfts måste öglorna vara vertikala. Öglor som är vridna, lutande eller som har en knut kan utgöra en säkerhetsrisk.

Uträtning av storsäckar
Lyftöglorna på en storsäck är tillverkade på ett sådant sätt att du måste använda alla öglorna på en och samma gång. Alla storsäckar är tillverkade så att hela vikten måste distribueras över alla lyftöglor.

Förvaring av fyllda storsäckar
Det finns flera sätt att förvara storsäckar på ett bra sätt. Beroende på material kan du placera säckarna på hyllor (med eller utan lastpallar). Du kan också stapla storsäckarna. Se till att du staplar storsäckarna korrekt och att de är certifierade för den höjd som du önskar förvara dem på. Våra kundansvariga säljare kan ge dig tips och råd om detta med de tillämpliga säkerhetsstandarderna i åtanke.

Gör så här Gör inte så här
Läs noga igenom hanteringsinstruktionerna på säkerhetsetiketten. Fyll aldrig på mer än det tillåtna SWL-värdet (säker arbetsbelastning).
Se till att storsäcken är stabil. Fyll aldrig en storsäck på ett ojämnt sätt
Kontrollera att tömningsmekanismen är stängd före fyllning. Stanna aldrig tvärt under transport.
Vidta nödvändiga åtgärder för att hantera innehållsmängden. Tillåt inte människor att befinna sig under storsäckarna.
Stäng fyllningsalternativet på storsäcken efter fyllning. Stapla inte storsäckarna på en ostadig grund.
Ställ in bredden på truckgafflarna i enlighet med bredden på storsäckarna. Användning av gaffeltruckar etc. med otillräcklig lyftkapacitet.
När du lyfter storsäckarna, se till att krokarna har rätt dimensioner. Återanvändning av storsäckar för engångsanvändning.
En antistatisk storsäck av C-modell ska alltid jordas innan den fylls.  
Skydda storsäckarna från regn och solljus för optimal livslängd.  

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging