Uppförandekod för globala leverantörer

Inom LC Packaging Group förpliktigar vi oss att möta de högsta kraven på socialt och miljömässigt ansvar samt etiskt beteende och vi förväntar oss att våra produktpartner ska göra detsamma. Därför introducerade vi Uppförandekod för globala leverantörer. Koden är bland annat baserad på och inspirerad av de tio principerna i FN:s Global Compact och refererar till internationellt accepterade principer, såsom SA 8000 och OHSAS 18001.

Downloads

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging