Globala mål

I vår dagliga verksamhet har LC Packaging en direkt inverkan på 4 av 17 Globala mål för hållbar utveckling, som definierats av FN. Vi är stolta över att aktivt bidra till dessa mål och vara medlem i FN:s Global Compact.

LC:s hållbarhetsmål

Hållbarhet är en pågående process. För att ytterligare förbättra människors välbefinnande, skapa en hållbar distributionskedja, utveckla hållbara förpackningslösningar och minimera miljöpåverkan, har LC Packaging satt upp 14 mål för 5 år. Läs mer i LC Packaging Sustainability Vision 2022.

Downloads

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging