Storsäckar för farligt gods

Transporter av farligt gods är globalt reglerade av en grupp experter från FN. De har utformat direktiv för att förebygga olyckor, person- och materialskador på egendom och inte minst för att skydda folkhälsan och förebygga föroreningar. LC Packaging testar och designar säckarna så att de ska uppfylla alla FN:s krav på storsäckarna. Detta arbete sker i våra egna testlaboratorier och certifieras sedan slutligen officiellt genom att upprepa testerna i en oberoende testanläggning. Testresultaten är grunden för utfärdandet av ett unikt UN-nummer.13H1Y 13H1Z 13H2Y 13H2Z UN big bag

Källa: IBE-BVI

Farliga produkter klassificeras av FN med ett unikt UN-produktnummer. Dessa produktnummer och motsvarande klassificering av förpackningsgrupper kan hittas i den ‘orangea boken’.

Farlighetsgrad Förpackningsgrupp FN-symbol Max. volym
Hög I X 1,5 m3
Medium II Y 3 m3
Låg III Z 3 m3

Förpackningsgrupp 1 med FN-symbolen X används inte på storsäckar utan enbart på styva IBC-behållare.
 
Det finns fyra olika typer av storsäckar för farligt gods, UN-storsäckar, som är tillverkade i plastväv:
13H1: vävd PP utan PE-beläggning och utan liner
13H2: vävd PP med PE-beläggning och utan liner
13H3: vävd PP utan PE-beläggning och med liner
13H4: vävd PP med PE-beläggning och med liner

Symbolerna nedan används för att visa högsta tillåtna staplingsvikt eller för att indikera att stapling inte är tillåtet.

Niet stapelbare FIBCsMaximaal toelaatbaar stapelgewicht

En UN-storsäck utsätts för följande tester:

Topplyftstest
Storsäckarna fylls med en vikt som är sex gånger över den maximala belastningen.

Fallprov 
Beroende på förpackningsgrupp fylls storsäckarna med den maximala belastningen och släpps upprätta från en höjd mellan 80 och 120 cm.

Vältningsprov 
Beroende på förpackningsgrupp fylls storsäckarna med den maximala belastningen och släpps från en höjd på mellan 80 och 120 cm.

Uppriktningsprov 
Efter att den har välts lyfts storsäcken, som innehåller sin maximala belastningsvikt, till upprätt läge med en eller två öglor.
  
Rivstyrketest
En reva på 100 mm görs på en av sidorna av storsäcken som innehåller sin maximala belastningsvikt. Storsäcken fylls sedan med dubbel maximal belastningsvikt under minst fem minuter. Slutligen hängs storsäcken i sin säkra arbetslastningvikt (SWL) i ytterligare fem minuter.

Staplingsprov 
Storsäcken fylld med maximal SWL får utstå en belastning som är 1,8 gånger den tillåtna vikten ovanpå storsäcken.

Specifikationer:

  • Finns i planvävd och rundvävd väv
  • Olika lyftvarianter är möjliga
  • UN-kod tillgänglig på begäran
  • Storsäckarna är certifierade för transport av farligt gods

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging