Antistatiska säckar

När produkter lastas eller lossas  skapas en elektrisk laddning. Om detta inträffar i en explosiv miljö/atmosfär kan det utgöra livsfara. Det är därför det är viktigt att vi vidtar alla möjliga åtgärder för att förebygga denna urladdning. För LC Packaging är säkerheten viktigast. Vi erbjuder storsäckar (big bags/bulksäckar/jumbosäckar) som är specialdesignade för antistatisk tillämpning och som uppfyller kraven för den internationella standarden IEC 61340. Förutsatt att dessa säckar används på rätt sätt och att reglerna följs kan vi garantera dig en säker arbetsplats. De antistatiska klassificeringarna för våra storsäckar beskrivs nedan.

Typ A:
Storsäckar i typ A är tillverkade av en väv utan skyddande egenskaper mot uppbyggnaden av statisk elektricitet. Du kan använda denna typ av storsäckar för ej-lättantändliga material i en miljö utan lättantändliga gaser.

Typ B:
Storsäckar i typ B, precis som de i typ A, har inga skyddande egenskaper mot uppbyggnaden av statisk elektricitet. Skillnaden är att tygmaterialet har en lägre genombrottsspänning (< 6 kV). Du kan använda denna typ av storsäckar för torra, lättantändliga material, men det får inte finnas några lättantändliga gaser i närheten.

Typ C:
Storsäckar i typ C är tillverkade av en elektriskt ledande väv. Ledningsförmågan erhålls genom sammanflätning av flera elektriskt ledande garner. De olika garntrådarna är förbundna med varandra och möts vid en jordpunkt. Du måste därför alltid jorda denna storsäck. Du kan använda denna typ av storsäckar för lättantändliga material och i en miljö med lättantändliga gaser.

Typ D:
Storsäckar i typ D är tillverkade av en speciell antistatisk väv med permanenta urladdningsegenskaper (Coronaurladdning). De behöver inte jordas. Det är dock avgörande att den omedelbara närheten (maskiner, personal, etc.) är helt jordad. Det finns också restriktioner gällande den relativa fuktigheten i syfte att på ett säkert sätt använda denna modell. 

När bör du använda en antistatisk storsäck?

Bulkprodukter: MIE (Minsta tändenergi) för damm Brandsäker miljö Miljö med fara för explosivt damm Miljöer med explosiva gaser och ångor
MIE > 1000 mj A,B.C,D B,C,D C,D
1000 mJ > MIE 3 mj B,C,D B,C,D C,D
MIE < 3 mj C,D C,D C,D

Specifikationer:

  • Finns i alla storlekar
  • Certifikat och testresultat finns tillgängliga på begäran

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging